mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny
PRO NOVO w Bogaczowie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://pronovo.mobidziennik.pl/2018